ชื่อ - นามสกุล :นายมนูญ พรมรักษา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :141 หมู่ 2 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
Telephone :0628924524
Email :kob3828@hotmail.com